O CAS 60+


Centrum Aktywności Społecznej 60+ skupia wszelkie działania dedykowane osobom po 60 roku życia.
Ideą powstania CAS 60+ jest integrowanie i wspierania aktywności osób starszych aby przede wszystkim zapewniać im miejsce w którym w dobrym towarzystwie będą rozwijać pasje i zainteresowania.
Uprawnionymi do korzystania z pomieszczenia CAS 60+ są:

 1. osoby fizyczne,
 2. organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.),które będą realizować w pomieszczeniu projekty skierowane do osób starszych z terenu miasta Sosnowca,
 3. organizacje kombatanckie korzystające z pomieszczenia zgodnie z Zarządzeniem Nr 58 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z zasobów w Sosnowieckim Centrum Organizacji Pozarządowych (SCOP) Urzędu Miejskiego w Sosnowcu oraz w jego filiach.

Centrum Aktywności Społecznej 60+ realizuje następujące cele:

 • pozyskiwanie i przekazywanie informacji o usługach skierowanych do seniorów, oferowanych przez organizacje pozarządowe, instytucje, firmy (np. o warsztatach, konkursach, spotkaniach ),
 • współpraca z sosnowieckimi seniorami – zachęcanie ich do działania na rzecz osób 60+ i przekazywanie informacji o tym, organizowanie bezpłatnych szkoleń, warsztatów, spotkań z ciekawymi ludźmi,
 • promocja dobrych praktyk na rzecz seniorów,
 • wsparcie logistyczne Sosnowieckiej Rady Seniorek i Seniorów,
 • inicjowanie i wsparcie programów międzypokoleniowych,
 • nawiązywanie kontaktów z klubami osiedlowymi oraz administracją osiedli i za ich pośrednictwem docieranie z informacją o ofercie do seniorów.

Centrum Aktywności Społecznej 60+ realizują swoje cele poprzez:

 • tworzenie miejsca spotkań dla seniorów aktywnie działających w środowisku lokalnym, niezrzeszonych w organizacjach pozarządowych;
 • współorganizowanie projektów tworzonych przez organizacje pozarządowe, którymi adresatami są seniorzy;
 • organizowanie szkoleń, warsztatów, zajęć aktywizujących;
 • utworzenie bazy seniorów, będącej platformą porozumienia pomiędzy organizacjami pozarządowymi a zainteresowanymi seniorami,
 • rozwijanie i propagowanie różnych form twórczej działalności seniorów.

 Kontakt

Można się z nami kontaktować telefonicznie:
32 292-10-14,
wysyłając e-maila na adres cas60@um.sosnowiec.pl, scop@um.sosnowiec.pl
bądź odwiedzając nas osobiście.

Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych
Urzędu Miejskiego w Sosnowcu
Pl. Kościuszki 5
41-200 Sosnowiec

pokój 105, piętro I tel. (+48) 32 292-10-14
e-mail: cas60@um.sosnowiec.pl lub scop@um.sosnowiec.pl

 

 

Urząd Miejski w Sosnowcu Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych, Pl. Kościuszki 5, piętro I, p.105, tel. 32 292-10-14, e-mail: cas60@um.sosnowiec.pl, scop@um.sosnowiec.pl

© 2015 SOSNOWIEC DLA SENIORÓW Wszelkie Prawa Zastrzeżone © Projekt & Realizacja Future in Design, Strony Internetowe, Reklama