Miejsce przyjazne Seniorom


Film z Gali Finałowej Konkursu "Miejsce Przyjazne Seniorom"

 

 


 

 

Podczas Gali Finałowej Konkursu "Miejsce Prztyjazne Seniorom" w dniu 19 listopada 2015 r. w Sali Widowiskowo- Koncertowej " Muza"  zostały ogłoszone wyniki Konkursu .

Certyfikaty otrzymali:

 w kategorii obiekt kulturalno – edukacyjny Uniwersytet Trzeciego Wieku Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  przy ul. Jedności 8 w Sosnowcu;

w kategorii obiekt sportowo- rekreacyjny Pływalnia Kryta i Siłownia przy ul. Żeromskiego 5 w Sosnowcu;

w kategorii obiekt usługowo-handlowy Stacja Sosnowiec działająca przy ul. Teatralnej 9 w Sosnowcu

 

Certyfikaty zostały wręczone przez Prezydenta Miasta Sosnowca pana Arkadiusza Chęcińskiego, Zastępcę Prezdenta Miasta Sosnowca panią Annę Jedynak oraz przewdniczącego Rady Seniorów Miasta Sosnowca Pana Jerzego Karpińskiego.

Oprócz Certyfikatów podczas Gali wręczone zostały upominki dla seniorów którzy zgłosili zwycięskie obiekty do organizowanego Konkursu. 

 

Galę uświetnił występ przedszkolaków z Centrum Zabawy i Rozwoju Elfik w Sosnowcu jak również występ międzypokoleniowego zespołu pod nazwą „Muzykanci na tropie Jana Kiepury”, który zawiązał się w ramach projektu pn „Muzykanci - międzypokoleniowy zespół muzyczny na tropie Jana Kiepury”, a na zakończenie Gali zaśpiewał Chór Senioralki działający przy UTW Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

19 listopada 2015 r. w godzinach od 13.00 - 16.00  w Sali Widowiskowo- Koncertowej Muza w Sosnowcu  ul. Warszawska 2,  odbędzie się Gala Finałową Konkursu pn.: „Miejsce Przyjazne Seniorom”.

Bezpłatne zaproszenia można otrzymać w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi ul. 3-Maja 33 pok. 433

 

 


 

 

Seniorze już możesz oddać swój głos w konkursie "Miejsce Przyjazne Seniorom". Głosować należy na  Kartach do Głosowania do 13 listopada 2015r.

 

Karty do głosowania wraz z urnami znajdują się w trzech miejscach, tj. w:

 

Centrum Informacji Miejskiej przy ul. Warszawskiej 

Urządzie Miejskim przy al. Zwycięstwa 20 parter

Urządzie Miejskim przy ul. 3 Maja 33 piętro 3

 

Poniżej przedstawiamy Państwu obiekty, które biorą udział w tegorocznym konkursie.

 

Obiekt kulturalno - edukacyjny

 

Teatr Zagłębia Sosnowiec, ul. Teatralna 4

 

Opis:

 

Teatr Zagłębia w Sosnowcu to placówka kulturalna  o szerokiej i wyjątkowej ofercie opracowanej pod kątem seniorów. Jest to miejsce bardzo przyjazne dla seniorów.

 

W każdym miesiącu seniorzy mogą kupić bilety na wskazany spektakl w promocyjnej cenie. Można skorzystać z karty Aktywny Senior, która  umożliwia zakup biletów na spektakle z 25% zniżką.

 

Po spektaklu seniorzy mają możliwość poznania teatru od kulis, otrzymują również zaproszenia do  uczestniczenia we wspólnych inicjatywach organizowanych przez Teatr.

 

Teatr przygotowuje zawsze ciekawą informację o repertuarze i dodatkowych atrakcja specjalnie pod kątem seniorów.

 

Zapraszam do korzystania z ciekawych propozycji -  Jadwiga Kucia.

 

 

Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Przebudzenie" Sosnowiec, ul. Hubala Dobrzańskiego 99

 

Opis:

 

Klub Abstynentów Przebudzenie jest miejscem bardzo przyjaznym seniorom. Około 50% członków naszego klubu to aktywni seniorzy, którzy nie piją alkoholu. W klubie organizowanych jest wiele zajęć, które sprzyjają  rozwijaniu zainteresowań i hobby, a także wiele spotkań z ciekawymi  ludźmi, terapeutami uzależnień, spotkań integracyjno-rodzinnych itp. Klub współpracuje również 
z Demokratyczną Partią Kobiet, w której działają Aktywne seniorki prowadzące bardzo ciekawe zajęcia artystyczne. Wszystkie działania klubu są również propagowane wśród społeczności lokalnej podczas organizowanych festynów i imprez związanych z organizacjami pozarządowymi.

 

Zapraszam do udziału w ciekawych zajęciach w Klubie - Jan Potera.

 

 

Biblioteka Główna Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu

Sosnowiec, ul. E. Zegadłowicza 2

 

Opis:

 

Biblioteka ta, to miejsce, które pod kątem technicznym spełnia wszystkie niezbędne wymogi dla osób starszych i niepełnosprawnych. W ofercie Biblioteki Głównej znajdziemy wiele atrakcji i wydarzeń kulturalnych skierowanych do seniorów m.in.:

 

- projekcje filmowe w Kinie w Bibliotece;

 

- różnorodne spotkania autorskie z pisarzami i nie tylko;

 

- projekty dofinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Sosnowieckie Dni Literatury oraz 1 Sosnowiecka Jesień Teatralna;

- Informatyczne Vademecum Seniora – indywidualne zajęcia komputerowe dla seniorów;

- projekty Fundacji Orange i MBP w Sosnowcu - „Akcja e- motywacja” - projekt edukacyjno- animacyjny;

- „Biblioteka Seniorom i nie tylko” - cykl spotkań dla wiernych czytelników Biblioteki Głównej poświęconych różnorodnej tematyce: zdrowiu, literaturze, kulturze, robótkom  ręcznym itp.

 

 Zachęcam do korzystania z atrakcji przygotowanych przez Bibliotekę Główną - Dariusz Jurek.

 

 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego - Filia nr 3 - Sosnowiec - Klimontów

ul. J.I. Kraszewskiego 2

 

Opis:

 

Filia nr 3 Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu jest miejscem przyjaznym seniorom z dzielnicy Klimontowa i nie tylko. Biblioteka cyklicznie organizuje spotkania tematyczne dla seniorów:  spotkania Wigilijne, Wielkanocne, Andrzejki, Dzień Kobiet, Dzień Seniora itp. Ważnym elementem działalności są kursy komputerowe, prowadzone z myślą o Seniorach, dostosowane do ich potrzeb. Biblioteka organizuje również bardzo ciekawe wycieczki dla Seniorów. Działania takie sprawiają, 
że seniorzy się aktywizują, otwierają na ludzi i aktywnie spędzają swój wolny czas.

 

Zapraszam na zajęcia - Jadwiga Kucia.

 

 

 

Miejska Biblioteka Publiczna  im. Gustawa Daniłowskiego - Filia nr 10 - Sosnowiec - Kazimierz Górniczy

Sosnowiec, ul. Główna 19

 

Opis:

 

Od początku istnienia Klubu Seniora przy MDK Kazimierz trwa bardzo dobra współpraca z pracownikami Filii nr 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej. Pracownicy Biblioteki pomagają  nam przez cały czas przy organizowaniu różnych imprez, wykonują dekoracje plastyczne, robią plakaty i reklamują wszystkie nasze imprezy, przekazując informację czytelnikom biblioteki i zachęcając do czynnego udziału w tych imprezach. Wyjeżdżamy również na organizowane wspólne wycieczki krajoznawcze, bierzemy wspólnie udział w wieczornicach, spotkaniach autorskich, szkoleniach komputerowych. Z okazji Dnia Dziadka i Dnia Babci jesteśmy zawsze zapraszani na przedstawienia. Uważamy, że dotychczasowa  współpraca będzie się dalej pogłębiała, gdyż są to osoby bardzo odpowiedzialne, otwarte i przede wszystkim bardzo przyjazne seniorom.

 

Zapraszam do korzystania z Biblioteki Filii nr 10 - Leokadia Bigaj.

 

 

Miejski Dom Kultury „Kazimier", Sosnowiec, ul. Główna 19

 

Opis:

 

Miejski Dom Kultury jest miejscem  przyjaznym dla Seniorów. Dzięki uprzejmości pracowników MDK Seniorzy z Kazimierza Górniczego mają miejsce swoich spotkań. Sale odpowiedniej wielkości (adekwatne do potrzeb) są nam udostępnianie bez żadnych problemów  i nieodpłatnie. To właśnie 
w MDK nieodpłatnie organizowane są dla  nas zajęcia oraz imprezy integracyjne. W MDK Kazimierz organizowanych jest bardzo dużo zajęć, w których Seniorzy chętnie i licznie uczestniczą.

 

Zapraszam do korzystania z MDK ,,Kazimierz" - Leokadia Bigaj.

 

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku Śląski Uniwersytet Medyczny Sosnowiec, ul. Jedności 8

 

Opis:

 

Uniwersytet posiada bogatą ofertę produktów i usług dostosowanych dla osób starszych. Oferuje różnego rodzaju wykłady i kursy skierowane dla seniorów.  Tworzy i kreuje potrzeby osób starszych – wykłady dotyczące zdrowia, kursy dla osób starszych oraz spotkania i wycieczki. Promuje aktywnie 
i zdrowe życie seniora, posiada dużą ofertę skierowaną dla osób starszych.  

 

 

 

Zapraszamy do udziału w życiu Uniwersytetu - słuchaczki - Grażyna Gawłowska, Ewa Kowalska,  Stanisława Górecka.

 

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku Uniwersytet Śląski Grupa Sosnowiec Sosnowiec, ul. Będzińska 60

 

Opis:

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku - grupa w Sosnowcu - powstał jako jednostka strukturalna Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w październiku 2004 r.  Opiekun grupy z ramienia Uniwersytetu Śląskiego Pani dr Helena Hrapkiewicz z wielką życzliwością i sercem wspiera działalność grupy. 
Na Uniwersytecie panuje niezwykle przyjazna atmosfera. Wydział Informatyki otworzył również swe podwoje dla grupy, udostępniając pracownie komputerowe. Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi wraz 
z pracownikami i wykładowcami stworzyli niepowtarzalny klimat miejsca, w którym wszystkie chętne osoby – seniorzy, uczestniczący w zajęciach mogą niejako powrócić do lat własnej młodości. Wyjątkowo serdeczny stosunek z jakim spotykają się studenci UTW w Sosnowcu, pozwala im uzyskać lepszy komfort życia i wpływa w sposób znaczący na tworzenie więzi międzyludzkich. Tworzą się nowe sympatie, przyjaźnie, sprzyjają temu bowiem wspólne zajęcia, wycieczki i spotkania. Uczelnia jest dla seniorów miejscem, dzięki któremu mogą otworzyć się na świat i zaakceptować go takim jakim się stał, pozwala rozwijać również swoje pasje i zainteresowania.

 

Zachęcamy do udziału w życiu Uniwersytetu - Zofia Czech, Rajmund Czech.

 

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Humanista w Sosnowcu

 

Opis:

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku WSH rozpoczął swą działalność w lutym 2008 roku. 
Już w pierwszym roku działalności nasz UTW liczył blisko 200 słuchaczy, a obecnie liczba wzrosła do ponad 500. Słuchacze UTW w WSH mogą uczestniczyć w licznych zajęciach organizowanych w formie: wykładów, warsztatów, klubów zainteresowań i spotkań w ramach Klubu Seniora. Organizowane są także wycieczki i wspólne wyjścia do kina czy teatru. W 2011 roku po raz pierwszy zorganizowane zostały tzw. Senioralia, pierwszy w regionie cykl imprez integracyjnych dla seniorów.

 

W roku akademickim 2015/2016 słuchacze uniwersytetu mogą skorzystać z następujących  zajęcia: język migowy, język angielski. język francuski, język niemiecki, język hiszpański, język włoski,  techniki zapamiętywania z nauką żonglowania dla chętnych, ”Umysł jak Ferrari. Techniki pamięciowe”, ABC finansów Seniora, Internetowe warsztaty pozyskiwania informacji, Cyberturystyka, Ekspresja twórcza, Spotkania z dietetykiem i trenerem personalnym,  Decoupage, Zajęcia plastyczne (rysunek), Martwa natura – tajemnice przedmiotów (malarstwo), Asertywność i skuteczna komunikacja, czyli jak nie dopuszczać do konfliktu?  Facebook III Wieku i media społecznościowe, Warsztaty filmoznawcze –„kadr, ujęcie, POV” – język filmu w teorii i praktyce, Psychologia, Joga, Fitness, Warsztaty filozoficzne, warsztaty komputerowe, Emisja głosu / próby chóru, Fitness – tu należy dodać, że zajęcia sportowe dla Seniorów w Klubie Forma – nowoczesna sala, wykwalifikowana kadra trenerska, specjalistyczny sprzęt do ćwiczeń. 

W ramach UTW można uczestniczyć także w spotkaniach klubów zainteresowań, w tym m.in.: Klubu Literackiego,  Klubu Muzyki Poważnej, Klubu Krytyki Teatralnej, Klubu Rowerowego – jest to nowość i warto podkreślić, że powstał jako odpowiedź na potrzeby Seniorów.  Spotkania te  to również doskonała okazja do spotkań z Słuchaczami UTW, wspólnego spędzania czasu przy kawie, herbacie, ciastku oraz okazja do dyskusji, wymiany doświadczeń. Za organizację i zaopatrzenie spotkań odpowiadają sami Słuchacze UTW.  Uniwersytet współpracujemy również z licznymi instytucjami z regionu m.in.: Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego, Kinoteatrem Rialto w Katowicach, Kinem Helios w Sosnowcu, Teatrem Zagłębia, Operą Śląską w Bytomiu czy Hospicjum domowym św. Tomasza Apostoła w Sosnowcu.

 

Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w życiu studenckim - Maria Kras

 

 

Obiekt sportowo - rekreacyjny 

 

Pływalnia Kryta i Siłownia Sosnowiec, ul. Żeromskiego 5

 

Opis:

 

Kryta pływalnia  przy ul. Żeromskiego 5 w Sosnowcu swoją ofertą usług stwarza seniorom doskonałe warunki do uprawiania Sportu i rekreacji poprzez między innymi:

 

- zajęcia „Porannej Gimnastyki” (w cenie biletu wstęp na obiekt), kierowanej głównie do seniorów z myślą o ich potrzebach . Zajęcia prowadzone są na basenie pod kierunkiem instruktora. Poprawiają one kondycję fizyczną, relaksują, zapewniają dobre samopoczucie. „Gimnastyka poranna”  cieszy się wśród osób starszych dużym zainteresowaniem i na każde zajęcia przychodzi wielu seniorów. Chętni seniorzy mogą również w cenie biletu wstępu na obiekt skorzystać z oferty  agua - aerobiku;

 

- stosowanie rabatów w opłatach za wstęp na obiekt dla emerytów i rencistów (rabaty dotyczą zarówno opłat za wstępy jednorazowe  jak i przy zakupie karnetów);

- zastosowanie rozwiązań architektonicznych, dających możliwości  swobodnego korzystania z niego osobom starszym (między innymi, np. kabiny w przebieralniach dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, brak barier architektonicznych),

- miła i przyjazna dla osób starszych atmosfera, stworzona przez  życzliwych pracowników tego obiektu.

 

Zachęcam do korzystania z krytej pływalni i siłowni - Anna Barańska.

 

 

Rodzinny Ogród Działkowy R.O.D. im. Kindlera Sosnowiec, ul. Tuwima

 

Opis:

 

Rodzinny Ogród Działkowy im. T. Kindlera stanowi trwały element zagospodarowania terenu w rejonie pomiędzy osiedlami im. Adama Śliwki w rejonie rzeki Bobrek i Biała Przemsza. Mieszkańcy okolicznych osiedli dzielnic Niwka, Bór oraz Modrzejów spacerują alejkami działkowymi pomiędzy dzielnicami, korzystają z różnorodnych form zapewnienia aktywnego wypoczynku wszystkim członkom rodzin, a posiadane ogródki stwarzają możliwości prowadzenia przez nich upraw sadowniczo-ogrodniczych, spędzania czasu na wolnym powietrzu i rekreacji. Użytkownikami tych ogrodów w znacznym stopniu są ludzie starsi, emeryci i renciści, którzy przez wiele lat na tej ziemi pracowali, a działka to ich całe życie i czas pogodnej starości w kontakcie z przyrodą. Ogród działkowy stanowi alternatywę racjonalnego wykorzystywania czasu wolnego, integruje rodziny i społeczność działkowo osiedlową.

 

Zachęcam do głosowania na Rodzinny Ogród Działkowy wszystkie osoby, które uważają, że warto uhonorować to miejsce. Wieloletni użytkownik ogródka działkowego - Andrzej Litwiński.

 

 

Park Miejski im. Jacka Kuronia, Sosnowiec, ul. Jasieńskiego

 

Opis:

 

Park Miejski im. Jacka Kuronia w Kazimierzu Górniczym  jest miejscem  niezwykle przyjaznym dla seniorów. W Parku spędzamy swój wolny czas poświęcając go długim spacerom. Od niedawna 
w Parku zostały zainstalowane nowe ławki i stoły w okolicy miejsca, w którym organizujemy ogniska. Ostatnie takie ognisko odbyło się na początku września i zgromadziło niemal czterdziestu seniorów. Oprócz tego w Parku organizowane są różnego rodzaju Pikniki, Festyny i Koncerty. Często bierzemy  w nich aktywny udział pomagając przy organizacji. Przy okazji jednego z takich Pikników, pomagaliśmy zbierać pieniądze na postawienie wspaniałych ławek i stołu przy miejscu piknikowym.

 

Rozbudowa parku o Park Jordanowski w przyszłym roku sprawi, że to miejsce za sprawą odpowiednich stref  będzie jeszcze bardziej przyjazne dla Seniorów z Kazimierza Górniczego i nie tylko.

 

Zapraszam na spacery i imprezy do Parku w Kazimierzu Górniczym - Leokadia Bigaj. 

 

 

Obiekt usługowo - handlowy

 

Stacja Sosnowiec, Sosnowiec, ul. Teatralna 9

 

Opis:

 

Jest to niebanalne miejsce, które oferuje usługi w klimacie „dobrych starych lat” działania stacji kolejowych, w której każdy z nas przynajmniej raz spędził czas w oczekiwaniu na pociąg osobowy. Funkcjonują w nim ulgi dla seniorów w postaci kawy lub herbaty za pól ceny, a przynajmniej  raz 
w miesiącu organizowane są spotkania sympatyków Sosnowca nawiązujące do historii różnych, zwłaszcza zagłębiowskich miast, do kultury i sportu. Codziennie przygotowywane są zestawy obiadowe w przystępnej cenie z myślą o seniorach i osobach samotnych. Od listopada w piątki odbywać się będą wieczorki taneczne pt. ”Dancing retro” dla osób starszych. W lokalu panuje przyjemna atmosfera.

 

Zapraszam do tej restauracji - Dariusz Jurek.

 

 

Restauracja „Magiel Kulinarny” Sosnowiec  ul. Warszawska 5a

 

Opis:

 

Jedzenie przepyszne i ciekawie podane, obsługa przemiła i przyjemna, wystrój ciekawy.
Ceny bardzo przystępne, szczególnie dla seniora. Lokal z kartą dań inspirowany kuchnią zagłębiowską. Słynie też z promowania ciekawych kuchni: łemkowskiej, gruzińskiej, marokańskiej. 
W dniu poświęconym tym smakom w „Maglu Kulinarnym” goszczą kucharze (również cudzoziemcy) -specjaliści od danej kuchni. Panuje w nim atmosfera przyjazna osobom starszym  (i nie tylko).

 

Od poniedziałku do piątku w godz. od 12.30 - 15.30. serwowane są lunche w przystępnej cenie. Cieszą się dużym zainteresowaniem wśród seniorów.

 

Polecam gorąco tę sympatyczną restaurację- Grażyna Gałczyńska - Janus.

 

 

 


 

 

O konkursie

Konkurs pn.: "Miejsce Przyjazne Seniorom” realizowany jest przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Sosnowcu przy współpracy Wydziału Współpracy z Organizacji Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Sosnowcu  i pod Honorowym Patronatem Prezydenta Sosnowca.

Głównym celem Konkursu jest promowanie miejsc przyjaznych seniorom oraz działań instytucji, które poprzez stosowanie odpowiednich rozwiązań architektonicznych oraz oferowanie odpowiednich produktów, usług i zniżek, przyczyniają się do tego, że osoby starsze traktowane są w sposób godny i czują się potrzebne oraz dowartościowane.

 

W roku 2015r. zostaną przyznane Certyfikaty w następujących kategoriach:

-  obiekt kulturalny- edukacyjny,

-  obiekt sportowo - rekreacyjny,

-  obiekt usługowo - handlowy.

 

Zgłoszenia do Konkursu może dokonać osoba fizyczna zamieszkała w Sosnowcu, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych która ukończyła na dzień składania wniosku 55 lat.

Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wypełnienie Wniosku i Zgody o przyznanie Certyfikatu ”Miejsce Przyjazne Seniorom”, stanowiącego załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu i doręczenie go do:

  • Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych w Sosnowcu ul. Hubala Dobrzańskiego 99 od poniedziałku do piątku w godzinach od 16.15.- 19.00;
  • Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Sosnowcu, ul. 3 - Maja 33 pok. 433 w godzinach pracy Urzędu;
  • lub przesłanie na adres e-mail: sissosnowiec@interia.pl z dopiskiem Konkurs „Miejsce Przyjazne Seniorom” w 2015r.

Aby uzyskać Certyfikat instytucja / obiekt musi spełniać  co najmniej trzy z poniższych kryteriów:

  1. posiadać ofertę produktów, usług dostosowaną do potrzeb osób starszych lub skierowaną specjalnie do tej grupy społecznej;
  2. oferować różnego rodzaju zniżki i rabaty dla seniorów;
  3. posiadać odpowiednie rozwiązania techniczno-budowlane służące niwelowaniu barier   architektonicznych, w celu dostosowania do potrzeb osób starszych;
  4. miejsce które tworzy i kreuje potrzeby osób starszych, panuje w nim atmosfera przyjazna osobom starszym;
  5. aktywnie promuje swoją ofertę skierowaną dla seniorów, dostrzega potrzeby osób starszych;
  6. inne.

Weryfikacją zgłoszeń oraz wizytacją zgłaszanych miejsc zajmie się Komisja Konkursowa składająca się z minimum trzech przedstawicieli. W skład Komisji, wejdą osoby zaproszone i wybrane przez Organizatora Konkursu.

Zweryfikowane wnioski zostaną naniesione na Kartę do Głosowania i osoby uprawnione w ciągu 30 dni w wyznaczonych miejscach do głosowania, będą mogły zagłosować na jedną wybraną przez siebie podmiot zgłoszony w konkursie.

Podmioty, które otrzymają Certyfikat, zostaną oznaczone specjalnym znakiem graficznym informującym o wyróżnieniu jak również będą miały prawo do posługiwania się w działaniach promocyjnych tytułem „Miejsce Przyjazne Seniorom” przez rok od chwili przyznania Certyfikatu z podaniem roku otrzymania Certyfikatu.

Wykaz instytucji, które otrzymają Certyfikat, będzie nieodpłatnie publikowany na stronie www.senior60.sosnowiec.pl w zakładce „Miejsce Przyjazne Seniorom”. Informacja będzie również przekazana sosnowieckim mediom.

UWAGA!!!

Organizator w ramach organizowanego Konkursu przewidział  upominki  dla osób, których zgłoszony podmiot otrzyma Certyfikat.

 

Regulamin Konkursu               <<<pobierz>>

Załącznik nr 1 - Wniosek        <<<pobierz>>

Załacznik nr 2 - Zgoda           <<<pobierz>>

Formularz oceny                     <<<pobierz>>


Kontakt

Można się z nami kontaktować telefonicznie:
32 296-23-06,
wysyłając e-maila na adres senior60@um.sosnowiec.pl,
bądź odwiedzając nas osobiście.

Wydział Polityki Społecznej
Urzędu Miejskiego w Sosnowcu
ul. 3-go Maja 33
41-200 Sosnowiec

pokój 403, piętro III tel. (+48) 32 296-23-06
e-mail: senior60@um.sosnowiec.pl

 

 

Urząd Miejski w Sosnowcu Wydział Polityki Społecznej, ul. 3 Maja 33, piętro III, p.403, tel. 32 296-23-06, e-mail: senior60@um.sosnowiec.pl

© 2015 SOSNOWIEC DLA SENIORÓW Wszelkie Prawa Zastrzeżone © Projekt & Realizacja Future in Design, Strony Internetowe, Reklama